(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Poznaj 3 skuteczne sposoby, które przynios? ulg? Twoim stopom i zapobiegn? pog??bianiu si? zwyrodnienia.

3Wybieraj odpowiednie obuwie

Wygodne obuwie jest wa?ne zarówno dla zdrowych stóp (zapobiega deformacji), a ju? szczególnie w przypadku, kiedy zmiany zwyrodnieniowe si? pojawi?. Najwa?niejsze s? niskie obcasy (nie oznacza to ca?kiem p?askiej podeszwy), których wysoko?? na co dzie? nie powinna przekracza? 3 cm, i w miar? mo?liwo?ci szerokie czubki butów. Dobr? praktyk? jest cz?sta zmiana obuwia.

Pozwól sobie na relaks2

W pozycji le??cej bardzo korzystne jest u?o?enie stóp tak, by znajdowa?y si? wy?ej ni? g?owa. Kiedy le?ymy na czym? równym, wystarczy pod?o?y? pod stopy zrolowany koc, czy poduszk?. Poprawia to kr??enie krwi, a tak?e przynosi znaczn? ulg? zm?czonym nogom. Warto pami?ta? o systematycznym, cho?by krótkim masa?u stóp.

Znajd? czas na aktywno?? fizyczn?5

Bardzo dobre s? d?ugie spacery, jazda na rowerze, p?ywanie. Wszelkie formy aktywno?ci fizycznej, szczególnie takie, podczas których jak najmniej obci??ane s? stopy.

Nale?y dba? o prawid?ow? mas? cia?a – zapobiegajmy nadwadze, ?wiczmy co najmniej 2-3 razy dziennie w tygodniu po 35 minut.

halluforte_small

Haluforte

Hallu Forte*

  • pomaga zmniejszy? haluksy
  • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
  • poprawia komfort poruszania si?
  • zmniejsza stany zapalne
  • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
  • wzmacnia ukrwienie stopy
  • obj?ty gwarancj? 60 dni
  • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz
nike air max damen