(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl
HalluForte

Oferta Specjalna!

Skorzystaj ju? dzi?!

Niczym nie ryzykujesz, bo masz 60-dniow? GWARANCJ? zwrotu pieni?dzy.

Korektory Hallu Forte zosta?y stworzone ze specjalistycznego plastiku ortopedycznego, który pomaga pozby? si? haluksów, stanów zapalnych oraz zmniejsza ból i poczucie dyskomfortu. *

Skorzystaj ju? teraz i odzyskaj sprawne oraz ?adne stopy!

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz

GWARANTOWANE
Pokonaj problem z haluksami albo zwrot pieni?dzy!*

main2

„Radykalna zmiana”*

„W zaskakuj?co krótkim czasie poradzi?am sobie z moim najwi?kszym problem – haluksami. Odzyska?am wiar? w siebie i pozby?am si? kompleksów. Czuj? si? znacznie sprawniejsza i bardziej zadbana. Ból ju? nie utrudnia mi wykonywania codziennych czynno?ci, a wygl?d moich stóp zmieni? si? nagle i z zaskoczenia. Niezwyk?e.” *
Odzyska?a pi?kne stopy, dzi?ki korektorom Hallu Forte – Renata Borzym

* Przedstawione rezultaty nie mog? by? gwarantowane. Mog? si? ró?ni? u ka?dego z u?ytkowników, zale?y to od osobistych uwarunkowa? oraz ilo?ci subiektywnie odczuwanych korzy?ci.


Witaj,doctor

Nazywam si? Marian Drozd i jestem specjalist? z zakresu chorób stóp, dziedziny fachowo zwanej podologi?. Od 15 lat prowadz? w?asny gabinet w Warszawie.

Wieloletnia praktyka nauczy?a mnie jednego – haluksy to wyj?tkowo uci??liwa dolegliwo??. Do ich pozbycia potrzeba ogromnej si?y woli, czasu i cierpliwo?ci. Dlaczego?

Prawda jest taka: ?eby zmniejszy? g?ówne objawy towarzysz?ce temu uporczywemu zwyrodnieniu stóp, nie wystarczy pokona? nadwag?. Nie wystarczy sama zmiana obuwia ani nawet specjalne ?wiczenia czy zabiegi. Potrzeba czego? silnego – prawdziwej broni przeciw haluksom, która b?dzie bezpieczna i skuteczna.

Sprawdzi?em wiele sposobów, ale tylko jeden pozwoli? codziennie wzmacnia? stawy stopy tak, aby przywróci? palcom stóp w?a?ciwe ustawienie oraz zmniejszy? ból i tarcie. *

Prawd? mówi?c, zg?asza?y si? do mnie osoby, które zauwa?y?y ró?nic? w trakcie pierwszych dni kuracji. Wiele z nich odzyska?o sprawne i ?adne stopy w krótkim czasie. *

*Przedstawione rezultaty nie mog? by? gwarantowane. Mog? si? ró?ni? u ka?dego z u?ytkowników, zale?y to od osobistych uwarunkowa? oraz ilo?ci subiektywnie odczuwanych korzy?ci.

Stosuj?c t? metod? przy bolesnych haluksach mo?na z ?atwo?ci?*

 • odzyska? ?adne i sprawne stopy,
 • poprawi? ukrwienie stóp,
 • wzmocni? staw skokowo-goleniowy,
 • zredukowa? liczb? obrz?ków, otar? i nagniotków
 • zmniejszy? stany zapalne i bóle
halluforte_small

Halluforte

Hallu Forte*

 • pomaga zmniejszy? haluksy
 • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
 • poprawia komfort poruszania si?
 • zmniejsza stany zapalne
 • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
 • wzmacnia ukrwienie stopy
 • obj?ty gwarancj? 60 dni
 • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz

Nasze sukcesy

B?d? szczera: wysokie obcasy i siedz?cy tryb pracy okropnie wyko?lawi?y mi stopy. A ?e panicznie boj? si? operacji, wypróbowa?am ten korektor i… znowu ?migam w obcasach na co dzie?, a w ta?cu nie mo?na mnie zatrzyma?. 🙂

Marta Konopacka

E?k

Moj? pasj? jest p?ywanie. No ale jak tu pokaza? si? na basenie z krzywymi i opuchni?tymi stopami? Na szcz??cie trafi?am na Hallu Forte i ju? po krótkim czasie zak?adania korektora czuj? si? na basenie jak ryba w wodzie! *

Janina Rak

Gorlice

Pope?ni?abym b??d ?ycia, gdybym nie pos?ucha?a si? przyjació?ki, która mi to doradzi?a. Ten korektor nie tylko da? mu ulg? od bólu, ale te? zmieni? wygl?d moich stóp. Koniec ze wstydem i bólem. *

Krystyna Dymkowska

Pi?a

 • Gwarancja zwrotu pieni?dzy 100%
 • Zadowoleni klienci 93%
 • Komfort stosowania 95%

Zamów juz dzi?

PS. Przypominam Ci, ?e promocja wkrótce przepada.

Email
air max damen