(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Z?e samopoczucie, brak energii i ci?g?e zm?czenie, chroniczne napi?cie oraz cz?ste choroby s? tylko niektórymi sygna?ami wysy?anymi przez zanieczyszczony toksynami organizm. Dobrze jest zatem od czasu do czasu oczy?ci? organizm z toksyn, przeprowadzaj?c tak zwany detoks. Mo?na z powodzeniem przeprowadzi? detoks jednodniowy, nale?y si? jednak do niego odpowiednio przygotowa?. 

Co najmniej na trzy dni przed planowanym oczyszczaniem nale?y zrezygnowa? z kofeiny, alkoholu, nikotyny, cukru, czerwonego mi?sa, mleka i jaj, a tak?e bia?ej maki. Najlepiej przeprowadzi? go w dniu wolnym od pracy i innych zobowi?za?, wskazane jest tak?e unikanie w tym dniu wysi?ku fizycznego. Popularny jest detoks owocowo- warzywny, podczas którego je si? tylko i wy??cznie warzywa oraz owoce w dowolnej formie. Mog? by? one w ró?nej postaci- surowe, duszone, gotowane na parze lub pieczone.

Kolej? opcja jest detoks oparty na spo?ywaniu samych p?ynów. S? to oczywi?cie soki, smoothie warzywno-owocowe, bulion z warzyw lub zmiksowany zupy. Nale?y pami?ta? o piciu du?ej ilo?ci wody najlepiej niegazowanej w ilo?ci oko?o 2 -3 litrów oraz zio?owe herbaty- na przyk?ad z mi?ty, kopru czy pokrzywy. Oprócz regularnego oczyszczania, warto tak?e na stale w??czy? do swojej codziennej diety produkty, które poprawiaj? metabolizm oraz oczyszczaj? organizm z toksyn.

Dobrze jest tak?e w??czy? do diety cytryn?, która wspomaga prac? w?troby oraz u?atwia rozpuszczanie kamieni ?ó?ciowych. Cytryn?, cho? kwa?na dzia?a na organizm zasadowo, przez co usprawnia detoksykacj?. W celu odkwaszenia organizmu, zaleca si? pi? wod? mineraln? z wyci?ni?tym sokiem z cytryny na czczo, najlepiej rano, aby pobudzi? ten sposób jelita do pracy.

Bardzo korzystnie na odtruwanie organizmu wp?ywaj? buraki, które maj? dzia?anie odkwaszaj?ce i oczyszczaj?ce. Zawieraj? betanin?, która ma w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne, usprawniaj? tak?e prac? w?troby i woreczka ?ó?ciowego, a tak?e b?onnik, który usprawnia prac? jelit, pomagaj?c je oczy?ci? z resztek pokarmu. canada goose outlet