(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Zez to zaburzenie spowodowane poprzez nieprawidłowe ustawienie oraz ruchomość gałek ocznych, poprzez wzmożone działanie jednej grupy mięśni  poruszających okiem w stosunku do oka drugiego lub też całkowitego wyłączenia pracy jednej grupy mięśni poprzesz uszkodzenie nerwów. To właśnie z tego  powodu widoczne jest niesymetryczne ustawienie oczu.

Zez stanowi również poważny defekt estetyczny dla osoby cierpiącej na zeza i powoduje przede wszystkim zaburzenie prawidłowego widzenia, sprawiając, że chory widzi obraz podwójnie. W konsekwencji zez może prowadzić do niedowidzenia, a w skrajnych przypadkach do całkowitej utraty wzroku. Wyróżnia się można trzy rodzaje zeza: zez towarzyszący, zez ukryty oraz zez porażenny.

Najczęściej występującą postacią jest zez towarzyszący. W tym przypadku, oś jednego oka trwale odchyla się od drugiego, ustawionego na wprost. Zez ten jest spowodowany zaburzeniami siły poszczególnych mięśni poruszających okiem. Ze względu na to w jaką stronę się odchyla oko, wyróżnia się zeza zbieżnego oraz rozbieżnego, ku górze oraz ku dołowi, a także zeza skośnego. W wyniku nieprawidłowego ustawienia oczu następuje dwojenie się widzianego obrazu. Poważnym następstwem zeza jest prawdopodobieństwo ograniczenia widzenia lub całkowita utrata wzroku. Co istotne, do pewnego wieku zez ma charakter odwracalny.

Podstawą leczenia zeza towarzyszącego jest szczegółowe badanie wzroku, wraz z oceną ostrości. Przeprowadza się również testy diagnostyczne,  mające na celu ocenę kąta zeza, a także zdolności widzenia obuocznego. Czasami wystarczy dobranie odpowiednich okularów, a jeśli to nie pomaga, to stosuje się tłumienie funkcji oka, które zezuje. W tym celu stosuje się specjalne przesłony na oko zdrowe, wraz ze szkłami korekcyjnymi. Przesłonę nosi się czasowo, przez sześć dni w tygodniu, po czym następuje jeden dzień odpoczynku. W ten sposób zmusza się oko zezujące do pracy. Przynosi to bardzo dobre rezultaty zwłaszcza na wczesnym etapie choroby.