(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy poradz? sobie z zak?adaniem korektora Hallu Forte?

Aparat zak?ada si? bezpo?rednio na zdeformowany palec w ?atwy sposób. U?atwia to instrukcja wraz z do??czonym obrazkiem. Aparat dostosowuje si? do kszta?tu i rozmiaru ka?dej stopy. Stosuj?c go na noc, zapewnia szybk? i bezbolesn? korekcj? w czasie snu lub wypoczynku.

Sk?d taka wysoka skuteczno?? korektora Hallu Forte?

Korektor w g?ównej mierze sk?ada si? z plastiku ortopedycznego, którego w?a?ciwo?ci koryguj?ce zosta?y potwierdzone w licznych testach i badaniach konsumenckich. Skondensowana forma pozwala na szybkie skorygowanie zwyrodnienia, wzmocnienie stawów, a tak?e poprawienie wygl?du i kszta?tu stopy.

Czy skuteczno?? dzia?ania korektora Hallu Forte jest potwierdzona badaniami?

Wysy?k? otrzymujesz gratis, niezale?nie od wielko?ci zamówienia. Dzi?ki temu oszcz?dzasz 19 z?.

Czy aparaty Hallu Forte to rozwi?zanie dla wszystkich?

Wysy?k? otrzymujesz gratis, niezale?nie od wielko?ci zamówienia. Dzi?ki temu oszcz?dzasz 19 z?.

Kto realizuje przesy?k??

Przesy?ki wysy?amy za pomoc? Poczty Polskiej b?d? Kuriera- Siódemki. Mo?esz wybra?, któr? firm? preferujesz.

Czy zamawiany produkt jest zgodny z opisem?

Gwarantujemy na pi?mie, ?e produkt, który zamówisz jest w 100% zgodny z opisem. Aby? czu?/czu?a si? bezpiecznie oferujemy Ci równie? zwrot pieni?dzy, je?li co? b?dzie nie tak jak obiecali?my.

W jaki sposób produkty s? przesy?ane?

Produkty s? przesy?anie w niewielkich, starannie zapakowanych paczkach. Nie ma na nich informacji o tym, co jest w ?rodku.

Czy mog? zamówi? produkt z pobraniem i obejrze? go przed odbiorem?

Tak

Czy mog? zap?aci? przelewem internetowym?

Tak

Jaki sposób p?atno?ci jest najbezpieczniejszy?

Najbezpieczniej jest wybra? p?atno?? szybkim przelewem. Gwarantuje Ci to najszybsz? dostaw? oraz dysponujesz dowodem wp?aty na swoim wyci?gu z konta bankowego. Nie musisz wi?c zachowywa? wszystkich dokumentów sprzeda?y.

halluforte_small

Hallu Forte*

  • pomaga zmniejszy? haluksy
  • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
  • poprawia komfort poruszania si?
  • zmniejsza stany zapalne
  • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
  • wzmacnia ukrwienie stopy
  • obj?ty gwarancj? 60 dni
  • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz
nike air max thea schwarz