(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Jak dzia?a korektor Hallu Forte?

Rewolucyjny korektor Hallu Forte pozwala osi?gn?? spektakularne efekty ju? po kilku tygodniach regularnego nak?adania na noc lub w trakcie wypoczynku*
Hallu Forte dzia?a na 3 podstawowe aspekty zwi?zane z problemami ko?lawych palców* :

 • Aktywnie koryguje haluksy, dzia?aj?c bezpo?rednio na staw ?ródstopno-paliczkowy, dzi?ki temu ustawia palec do prawid?owej pozycji oraz stabilizuje stop?. W efekcie stopniowo zmniejsza deformacj?.
 • Pomaga likwidowa? ból poprzez ?agodzenie stanów zapalnych, zmniejszenie ilo?ci obrz?ków oraz poprawienie ukrwienia stopy. W konsekwencji wp?ywa na poprawienie komfortu chodzenia.
 • Wzmacnia stawy, poniewa? ma on w?a?ciwo?ci ochronne, które zapobiegaj? dalszym zmianom w strukturze kostnej. Uelastycznia staw skokowo-goleniowy wzmacniaj?c go nawet o 80%.

*Dzia?anie zale?ne od indywidualnych predyspozycji, efekt mo?e ró?ni? si? od przedstawionego w tek?cie
Hallu Forte to aparat intuicyjny, prosty w u?yciu. Uniwersalno?? aparatu bardzo wp?ywa na jego ogromn? popularno??. Korektor dostosowuje si? do ka?dego rodzaju i rozmiaru stopy. Przy pierwszych dniach stosowania mo?na odczu? delikatny dyskomfort, który potwierdza skuteczno?? dzia?ania Hallu Forte.

halluforte_small

Hallu Forte*

 • pomaga zmniejszy? haluksy
 • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
 • poprawia komfort poruszania si?
 • zmniejsza stany zapalne
 • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
 • wzmacnia ukrwienie stopy
 • obj?ty gwarancj? 60 dni
 • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz