(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Zdarza się, że człowiek ma taki okres wżyciu w którym rzadziej się uśmiecha, częściej chodzi zamyślony czy też przygnębiony. Takich stanów doświadcza czasem każdy i nie znaczy to od razu, że ma on depresję. Szacuje się, że u ponad połowy osób cierpiących na depresję nie została ona nigdy zdiagnozowane, przy czy jest ona jedną z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Czy można zatem odróżnić obniżenie nastroju od depresji i czym ona właściwe jest?

Przede wszystkim depresja jest chorobą i o tym należy pamiętać. Składa się na nią zespół zaburzeń psychicznych dotykających w głównej mierze nastroju, emocji. Depresja może się objawiać w różnoraki sposób, często też pewne objawy występują łącznie. Bardzo częstym objawem, można powiedzieć, że charakterystycznym jest stopniowe obniżenie nastroju, poprzez obniżenie radości życia oraz odczuwania przyjemności z rzeczy, które dotychczas cieszyły połączone ze postępującym stopniowo zobojętnieniem. Często towarzysz temu niemożność panowania nad emocjami oraz huśtawki nastrojów, odbiegające od typowych zachowań. Powyższym objawom bardzo często towarzyszy również znaczne ograniczenie dotychczasowej aktywności życiowej, a także trudności z podejmowaniem decyzji oraz czynności, prowadzących w rezultacie do ich zaniechania.

Objawem choroby jest występujące myślenie depresyjne- to jest negatywne postrzeganie chwili obecnej, przyszłości, ale również przeszłości połączone z brakiem poczucia własnej wartości oraz niską samooceną, którym często towarzyszą niewłaściwe osądy co do własnej osoby oraz otoczenia.

Depresji towarzyszą również typowo fizjologiczne objawy takie jak problemy z koncentracją, częste zaburzenia snu, a nawet bezsenność, spadek libido oraz zmniejszenie lub całkowita utrata apetytu.  Jeżeli zaobserwujemy niepokojące nas objawy i będą się one utrzymywać przez okres od 2 do 4 tygodni, a już zwłaszcza jeśli ulegają one nasileniu należy się udać do psychiatry lub namówić taką osobę na wizytę, ponieważ w dużej ilości przypadków chorzy nie są w stanie poradzić sobie z depresją sami.