(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

„Szlachetne zdrowie nikt si? nie dowie, jako smakujesz a si? zepsujesz.”

Trigon Orthopedia

Trigon Orthopedia

Prywatna klinika ortopedyczna TRIGON ORTHOPEDIA zaprasza.

Trigon Orthopedia – to niepa?stwowa placówka ortopedyczna. Mie?ci si? ona na warszawskim Ursynowie – przy ulicy Dereniowej 2c lok. 226.

W klinice tej pracuje zespó? wybitnych specjalistów zajmuj?cych si? chirurgi? kostn?. Ka?dy z nich jest mistrzem w danym zakresie. Wykonywane s? tutaj zabiegi takie jak: operacja r?ki, ramienia, kr?gos?upa, biodra, nogi (w tym stopy,kolana i haluksa). Stosowane s? tutaj nowoczesne techniki medyczne, takie jak np. artroskopia stawu ramiennego czy kolanowego, wstawianie endoprotezy kolana czy te? stawu biodrowego.

Zapraszamy zatem do naszej kliniki zarówno osoby doros?e, jak te? dzieci. Zapewniamy, ?e us?uga b?dzie wykonana po mistrzowsku, a po zako?czeniu rehabilitacji b?dziecie czuli si? Pa?stwo jak nowonarodzeni.